Zakres świadczonych usług:

-badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

-przeglądy sprawozdań finansowych,

-wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno – finansowych,

-świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,

-świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.