W latach 2000 – 2010 właściciel Tadeusz Przewoźnik przeprowadził wiele zleceń badania sprawozdań finansowych w ramach innego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Badaniem tym objęte były spółki prawa handlowego ( osobowe i kapitałowe ), spółki z udziałem kapitału zagranicznego, przedsiębiorstwa państwowe oraz przedsiębiorcy.

Wykonane przez właściciela w latach 2000 – 2010 badania sprawozdań finansowych dotyczyły górnictwa, hutnictwa, energetyki, elektrociepłowni, produkcji różnych wyrobów handlu hurtowego i detalicznego , usług informatycznych , usług medycznych , usług transportu samochodowego osobowego .