„AUDYTOR” Tadeusz Przewoźnik Biegły Rewident

Firma działalność audytorską rozpoczęła 1 sierpnia 2010 roku – po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 91 121 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice.

Firma jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3619.

Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług zgodnie z wymogami prawa .